Back to top

Publikationer

Föreningen har gett ut InfoTrend - Nordisk tidskrift för informationsspecialister. InfoTrend

Tidigare gavs även ut InfoBrief.