Back to top

Kompetensområden

Detta dokument belyser informationsspecialistens kompetens. Dokumentet är främst tänkt att vara ett stöd för informationsspecialisten vid kommunikation till chefer, arbetskamrater och presumtiva arbetsgivare. Det kan också användas för att förmedla kompetensen till omvärlden – till företag och organisationer som behöver en professionell och kostnadseffektiv informationshantering och försörjning.

Utarbetat av RIPS (Roundtable for Information Provision Strategies), en intressegrupp för strategisk kompetensutveckling inom Svensk förening för informationsspecialister, i mars 2010.