Back to top

Historik

SFIS - Svensk förening för informationsspecialister - har en lång och gedigen historik, som tog sin början med TLS, Tekniska litteratursällskapet. 1936 bildas föreningen Tekniska Litteratursällskapet (TLS) för att främja teknisk-vetenskaplig och industriell biblioteks- och litteraturtjänst inom främst näringslivet. Ett starkt stöd fick TLS redan från början av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). På TLS ställdes från början kravet att upprätta en såväl för teknikerna som för bibliotekarierna tillfredsställande klassifikation av teknisk litteratur och TLS introducerade UDK - Universella decimalklassifikationssystemet på svenska, som senare fullföljts med utvidgade och uppdaterade upplagor. En referattjänst startades med en UDK-klassad kortservice till landets många företags- och forskningsbibliotek.

Publikationer