Back to top

SFIS styrelse 2018-2019

Efter vårkonferensen 2018-06-12 i Lund, på Asienbiblioteket, hölls SFIS´ årsmöte.

Till ordförande valdes Elisabeth Hammam Lie, Stockholm; sedan många år verksam på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek. - Elisabeth är också ordförande i föreningens lokalavdelning i Stockholm.
Vid konstituerande mötet valdes Maria Ohlsson, Lunds Universitetsbibliotek till vice ordförande. Maria sitter även som ordförande i SFIS Syd.

Övriga ledamöter är:
Anna Carla Pecorella (nyval),
Carina Enestarre, Asienbiblioteket, Lunds Universitetsbibliotek,
Johannes Wagner, Plan B, Konsulter för bibliotek (nyval),
Marco Schirone, Chalmers och doktorand vid BHS; ledamot i SFIS Väst.

Välkommen till nytt verksamhetsår!
OCH - kom ihåg! Du som medlem är givetvis välkommen till dialog med styrelsen.
Mailto: info@sfis.nu 

Hälsningar Styrelsen