Back to top

Ny ordförande i SFIS från 12 juni 2018

Elisabeth Hammam Lie arbetar på KTH Biblioteket sedan 1998, där hon verkat både inom filialstrukturen och numera på huvudbiblioteket. Elisabeth har erfarenhet från förvärv, fjärrlån, kundtjänst, undervisning, stöd till studenter med särskilda behov.

Elisabeth har dessutom jobbat på Stockholms stadsbibliotek och bibliotek jämförbara med Utrikespolitiska Institutet och Patent- och registreringsverket, i Norge, och har bott 8 år i utomeuropiska världsdelar.

Hennes ämnesinriktning, utöver bibliotekarieexamen ligger inom områdena statskunskap, antropologi och internationella relationer.