Back to top

LM Information Award 2019 - utlysning av stipendium!

LM Information Award 2019

-    ett stipendium för SFIS-medlemmar        
 

Vill du delta i en nationell eller internationell konferens, utbildning eller ett studiebesök som kan ge utbyte när det gäller kunskapsutveckling eller omvärldsbevakning?

LM Informationstjänst har instiftat ett stipendium som är avsett att bidra till ökad kunskap inom informationstjänster.
Stipendiet, som är avsett för SFIS-medlemmar, delas ut årligen och
beloppet är 10 000 kr.

Förutsättningar

Stipendiet är avsett för SFIS-medlemmar.

I ansökan uppges det planerade syftet med stipendiet och en kostnadsberäkning.
Ansökan ska vara SFIS tillhanda senast 20 maj 2019 och skickas till på info@sfis.nu.

Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst och meddelar senast 29 maj den som erhållit LM Information Award 2019.

Stipendiaten ska presentera sina intryck och erfarenheter på ett seminarium eller liknande
som bestäms i samråd mellan stipendiaten, SFIS och LM Informationstjänst.

Stipendiaten ska också lämna en skriftlig redogörelse för publicering på bland annat SFIS webb. Redogörelsen bör omfatta exempelvis:

·   En beskrivning av resan/konferensen/utbildningen

·   Information om intressanta möten/föreläsa/kontakter

·   Om och hur den nya kunskapen kan användas i det dagliga arbetet

Redogörelsen ska vara LM Informationstjänst och SFIS tillhanda senast fyra – sex veckor efter avslutad resa/konferens/utbildning.

Välkommen med din ansökan!
 

Styrelsen
Svensk förening för informationsspecialister
www.sfis.nu
E-post: info@sfis.nu