Back to top

Bokcirkel - Den stora bubblan, hur tekniken formar vår världsbild

Onsdagen den 11 april samlades medlemmar från SFIS Väst på restaurang Hak för att ha bokcirkel om Per Grankvists "Den stora filterbubblan". Boken bygger på essän En värld av filterbubblor som författaren tidigare givit ut via Publit.