Back to top

Årets informationsspecialist 2018

Utmärkelsen Årets informationsspecialist delades 2018 ut till Inga-Lill Blomkvist.

Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att tillgängliggöra e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt specialbibliotek som arbetar med Asien på olika sätt.

Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies Library and Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn.  Hon har ett mycket brett nätverk runt om i världen, i synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna arbete med att hitta, upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare, bibliotekarier och andra intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna samlas i AsienPortalen, en guldgruva för alla som på något sätt jobbar med Asien.

Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade tryckt material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med ett tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år till.