Back to top

#SFISdelar

SFIS vill vara en förening som alltid är aktuell. Att kunna lära sig av sina kollegor i branschen och att dela med sig av sin kunskap, är ett bra sätt att vässa sin kompetens och skapa nätverk. Vi har tidigare haft träffar på temat ”Verktyg i Vardagen” där kunskapsutbyte varit fokus. Sammankomsterna var mycket uppskattade och man gick därifrån med entusiasm och energi.

Nu vill vi fortsätta på samma linje. Med #SFISdelar vill vi lyfta fram kunskapsutbyte kollegor emellan. I januari hölls en första workshop på Chalmers om referenshanteringsprogrammet Mendeley.
Har du något du vill förmedla till dina kollegor? Vad vill du lära dig mer om? Eller finns det t ex ett dataprogram/ verktyg som du vill höra mer om?

Hör gärna av dig till din lokalavdelning eller skicka ett mail till ordföranden i SFIS Väst, elinor.magnusson@essity.com, så samlar vi in önskemål och försöker skapa ett evenemang.