Back to top

Mellansverige

SFIS Mellan har 120 medlemmar och ett vidsträckt rekryteringsområde. Programverksamheten äger rum i Norrköping och Linköping med några undantag.

Ett tema i programverksamheten är att följa med i kunskapsutvecklingen på olika IT-områden (till exempel webb- och internetbaserade verktyg och söktjänster eller elektronisk tidskrifts- och dokumenthantering inom och mellan organisationer) eftersom de har stor betydelse för våra medlemmar. Vi arrangerar en teknikdag på hösten. Ett annat tänkbart tema är organisations- och kommunikationsfrågor som alltid är relevanta för vår bransch och där har styrelsen ordnat en temadag på våren.

Vi vill gärna ha dina idéer och tips på vad just du vill ha för verksamhet för att kunna utvecklas på din arbetsplats och i din profession. Kontakta någon i styrelsen.

Webbredaktör: catrin.petersson @ liu.se