Back to top

SFIS Årsmötet 2019 - 13 juni i Stockholm

Sker i samband med Vårkonferensen. Från kl. 16:20 -

Handlingar läggs ut på hemsidan enligt vad stadgarna stipulerar.
Mail skickas ut.

Datum: 
2019-06-13
Stad: 
Stockholm
Plats: 
KTH Biblioteket
Arrangör: 
SFIS
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: