Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

ILI, Internet Librarian 2020, London, 13-14 oktober, 2020. Just nu råder perioden Call for Papers; Deadline 3 April.
25% rabatt på registreriingsavgiften för medlemmar i SFIS. Logga in och få tillgång till kod för anmälan med rabatt när det är dags för det, framöver.

   

[2019-06-15] Föreningen höll sitt årsmöte 2019-06-13
Efter en mycket vällyckad vårkonferens på KTH Biblioteket, på temat: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid, höll föreningen sitt årsmöte. Protokollet finns att läsa under interna dokument, för medlemmar. Föreningens ordförande är Elisabeth Hammam Lie.