Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

NYTT ÅR och ny giv i föreningen. 

Vi har tecknat avtal med Föreningshuset SEDAB AB om kansli och ekonomitjänster, vilket kan vara intressant för medlemmar när vi skickar ut faktura för medlemsavgiften; 
som f o m  årsskiftet är 350 kr/år.

Första kvartalet är inriktad mot lokalavdelningarnas årsmöten som enligt stadgarna ska hållas senast 15 mars. 
Det betyder också att valberedningar är i arbete. Styrelseposter ska bemannas.

Moderföreningen har därefter sitt årsmöte senast juni månads utgång.

"Det svenska föreningslivet och den föreningsmänniska som bär den, framställs både i offentliga utredningar och i forskningsrapporter som viktiga grundstenar för demokratin i Sverige".
Citat ur Abstract, Det nödvändiga föreningslivet Diskursen om medborgare och demokrati i Sverige under 2000-talet Maria Wenner-Piuva. Kandidatuppsats Etnologi 15 hp. Stockholms Universitet Ht 2013.

* * *

Taxonomy Boot Camp 2020 har flyttats fram till 1-3 March 2021

Taxonomy Boot Camp London bjuder in till: Live, free video webinar - 14 October 2020 3pm BST/4pm CET.
"Join Taxonomy Boot Camp London's first ever-virtual session and be part of a fascinating discussion about the state of the taxonomy and ontology industry. Info pros have always adapted to changes in business, innovation and wider society, but how are things looking at the moment, and what might happen in the future? In this informal, interactive discussion, our experienced panellists give their perspectives on career paths, technology, ways of working, and much more."

C A N C E L L E D
ILI, Internet Librarian International, Olympia London 13 & 14 oktober har ställts in beroende på läget med reserestriktioner och smittorisker,
men arrangören ser fram emot och hoppas på bättre villkor 2021.